Brwydr Rhyfel y Rhosynnau


Gelwir y ffordd rhwng Pennal a Chwrt yn Wtra'r beddau. Dywedir ei bod wedi ei phalmantu beddau'r milwyr. Bu yma rywbryd rhwng 1461 a 1485 frwydr oedd yn rhan o Ryfel y Rhosynnau. Cefnogai rhai Cymru y Dug Richard o Efrog ac eraill Harri Tudur, yr un a gefnogwyd gan blaid Lancaster.

Ar y maes hwn cyfarfu llu Thomas ab Nicholas o blaid Lancaster Harri ab Gwilyma'i fintai o blaid Efrog. Thomas a'i filwyr a orfu, gan orchfygu llu arall dan Dafydd Goch yno wedyn.. Yr un fu canlyniad y rhyfel a choronwyd Harri yn 1485. Dywed traddodiad i Harri ab Gwilym gael ei gladdu ger mynedfa Esgairweddan, ac ar y cae gerllaw gwelir tomen a godwyd dros rai o'r meirw.


Yn l i dudalen Pennal