Croeso i dudalen Ysgol Gynradd Pennal ar y we


Ceir yma wybodaeth am yr Ysgol, yr ardal, Llyn Barfog, Rhyfel y Rhosynnau, Owain Glyndwr, Carn March Arthur a mwy!


Pentref Pennal

Pentref bychan mewn dyffryn brydferth ar y ffordd o Fachynlleth i Aberdyfi ydy Pennal. Yn wir, Pennal yw'r pentref mwyaf deheuol ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae afon fechan o'r enw Afon Sychan, yn rhedeg drwy'r pentref ar ei ffordd i lifo i'r Afon Ddyfi yn Llyn Bwtri.

Rydym yn lwcus iawn bod ysgol, dwy siop, gwesty a swyddfa bost yn y pentref. Mae'r meddyg yn cynnal meddygfa yn Neuadd yr Eglwys bob pythefnos. Does dim llawer o bentrefi bychain yn medru dweud hyn. Enwau'r siopau yw Glansychan Stores a Siop y Bont. Riverside yw enw'r gwesty am ei fod ar lan yr afon.

Dyma lun o'r Riverside

Pennal o'r awyr:

Mae dau gapel, Annibynwyr a Methodistiaid ac eglwys yn y pentref. Capel Carmel yw enw'r Capel Annibynwyr ac enw'r eglwys yw Sant Pedr ad Vincula.

Mae datblygiadau mwy diweddar wedi ymestyn y pentref i'r gogledd yn Felindre ac i'r dwyrain ym Maes Teg. Gwelir Plas Talgarth, oedd yn berchen gan y Teulu Thruston, heddiw yn ganolfan wyliau "rhannu amser".

 

Cliciwch isod am ragor o wybodaeth:

Capel Carmel Capel y Methodistiaid Yr Eglwys
Hanes Lleucu Llwyd Y Ferch o Gefn Caer Y Ddihangfa Fawr
Yr Ysgol Rhyfel y Rhosynnau Diwydiant ers talwm
Llyn Barfog Carn March Arthur Owain Glyndwr
Neuadd yr Eglwys pennal@gwynedd.u-net.com Afon Sychan

 

Cysylltwch ‚'r Ysgol: pennal@gwynedd.u-net.com


©Hawlfraint Ysgol Pennal