Neuadd yr Eglwys


Yn neuadd yr eglwys mae artist lleol, Paul Nicholls, wedi gwneud nifer o luniau du a gwyn yn dangos hanes Pennal trwy'r oesoedd. Wrth bob llun mae Eluned Besent wedi ysgrifennu ychydig o wybodaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg.


Yn Ôl i dudalen Pennal