Capel y Methodistiaid


Cafodd y Capel Methodist ei adeiladu yn 1869 a chafodd ei atgyweirio yn 1908. Mae yna undeg chwech ffenest fawr yn nhu blaen y capel a phedair fawr ym mhob ochr.

Mae dwy ochr y capel wedi eu hadeiladu gyda gwahanol ddefnyddiau. Mae'r ochr chwith wedi ei gwneud o flociau concrid a'r ochr dde wedi ei gwneud o gerrig o chwarel lechi.

Ar y corneli tu blaen y capel mae yna flociau lliw tywod ac mae yna flociau garw hefyd. Mae tu blaen y capel yn hardd iawn gyda'r gwahanol flociau.Gwelsom graciau yn y blociau tywod uwchben y drws ac mae golau stryd ar gornel y capel.

Un llawr sydd tu mewn y capel gyda'r llawr yn codi ychydig tua'r cefn i wneud yn siwr bod pawb yn medru gweld y gweinidog.Y Parch Brian Wright yw'r gwenidog ac mae'n byw yn Nhywyn. Dau flaenor sydd yn ei helpu sef Mr. H.P.Roberts, a Mr. R.B. Davies.

Mae ty Mr. a Mrs. Sam Evans yn sownd yn nhu ôl y Capel.


Yn Ôl i dudalen Pennal